Přihlásit se
 • 27
  dub
  Mapa hřbitovů - snímkování dronem
  Během dubna 2023 proběhlo letecké snímkování všech městských hřbitovů pomocí dronu, které přináší detailnější snímek jak hřbitova, tak vlastních hrobových míst. Použitím nástroje Hřbitovy si jednoduše zobrazíte jednotlivé hřbitovy.
 • 30
  zář
  Aktualizace a doplnění služeb Mapy.cz
  Proběhla aktualizace externí mapové služby Panorama (Mapy.cz.) a rozšíření o službu 3D pohled.
 • 04
  bře
  Aktuální ortofotomapa ČR
  Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v červnu a srpnu 2021 (viz panel Vrstvy - Ortofoto 2021 (ČÚZK)).
  Zdroj ČÚZK 
 • 20
  pro
  Zveřejněna aktuální podoba územního plánu města -úplné znění po nabytí účinnosti č. 1 a 2 (11/2021)
  Územní plán Jablonec nad Nisou - úplné znění po nabytí účinnosti Změny č. 1 a 2 (11/2021) je k dispozici v mapové aplikaci Územní plán